Warunkiem zapisania na kurs jest uzyskanie PROFILU KURSANTA do którego wymagane jest dostarczenie do Urzędu Miasta lub Gminy (wydział komunikacji):
1. jednej kolorowej fotografii o wym. 3,5 na 4,5 mm
(zdjęcie na wprost)
2. orzeczenia lekarskiego - BADANIA LEKARSKIE - Maria Kuszej - 503 50 99 77
3.
orzeczenie psychologiczne (tylko dla kat. C lub C+E)
4. wypełnienie wniosku o wydanie prawa jazdy (dostępne na miejscu)
5. zgody rodziców (jeżeli osoba nie jest pełnoletnia)

Profil kursanta ( PKK ) wydawane jest przez wydział komunikacji Urzędu Miasta (Starostwa Powiatowego), właściwy ze względu na miejsce zameldowania. 
Dla osób zameldowanych w Gdańsku Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Wilanowska 2
http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Zespol-Obslugi-Mieszkancow-Nr-4,a,26722

Szczegółowe informacje w biurze OSK ARTOM pod nr tel. 58 309 11 49 lub 737 488 044
BADANIA PSYCHOLOGICZNE i LEKARSKIE
W P.O.R.D. Gdańsk ul. RÓWNA 19/21
58 300 15 49
58 300 15 51
BADANIA PSYCHOLOGICZNE i LEKARSKIE
w Pruszczu Gdańskim- Wojciech Parszuto
606 79 74 77
BADANIA LEKARSKIE - Maria Kuszej 503 50 99 77

Facebook